Windykacja miękka i twarda.

Wraz ze wzrostem zadłużeń społeczeństwa rozwinął się podział na rodzaje windykacji. Najbardziej przyjęty i rozpowszechniony jest podział na windykację miękką oraz twardą. Windykacja miękka jest łagodniejszą formą odzyskiwania wierzytelności. Polega na dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu polubownym, za pomocą wezwania do zapłaty, prowadzenia Więcej