Ulga na złe długi po orzeczeniu TSUE

Tydzień temu 7 grudnia został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października w sprawie dotyczącej polskiej ulgi na złe długi. Zwiększa on możliwości polskich podatników w odzyskaniu zapłaconej a nie uzyskanej od kontrahenta daniny. Podatek VAT od niezapłaconych należności mogą teraz odzyskać wszyscy podatnicy, którzy dotychczas nie mogli tego zrobić albo którym tego odmówiono na podstawie ustawy o VAT z uwagi na sytuację dłużnika.

Orzeczenie TSUE ma istotne znaczenie dla wierzycieli, którzy nie dostali zapłaty od dłużnika który wyrejestrował działalność, ogłoszono jego upadłość, podlegał restrukturyzacji a nawet uległ likwidacji. TSUE uznał, że polskie przepisy wykluczające taką możliwość ulgi w w/w przypadkach są niezgodne z dyrektywą.

Dotychczas przepisy te dawały polskiemu wierzycielowi możliwość skorzystania z ulgi na złe długi m.in. pod warunkiem, że na dzień poprzedzający złożenie korekty deklaracji dłużnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, nie znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego ani w trakcie likwidacji. Ponadto sam wierzyciel musiał w dniu poprzedzającym złożenie deklaracji być nadal zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Po przedmiotowym orzeczeniu w/w warunki przestają obowiązywać. Nie zmienia się konieczność odczekania 90 dni od upływu terminu płatności.

Kto skorzysta z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości?

– wierzyciele których dłużnicy stracili status czynnych podatników VAT lub zostali objęci postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym czy likwidacyjnym a nawet już nie istnieją

– wierzyciele którzy sami utracili status czynnego podatnika VAT, a nie skorzystali dotychczas z ulgi na złe długi

Uwaga! Sprzedaż towaru lub wykonanie usługi musiały być dokonane na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT czynnego, który nie był w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego ani w trakcie likwidacji. W tej kwestii nic się nie zmienia.

Pamiętajmy, że wierzyciel ma na skorzystanie z ulgi dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca wierzytelność. Zapis ten budzi liczne wątpliwości prawników, jednak TSUE nie wypowiedziało się w tym temacie. Nadal niepewna jest też kwestia sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz konsumentów. Eksperci wskazują, iż to ograniczenie również jest niezgodne z wyrokiem TSUE. Możemy zatem spodziewać się kolejnych orzeczeń w tym temacie, które rozwieją wątpliwości.

 

Dariusz Maślak

prezes zarządu

Kancelaria Prawno Windykacyjna

„In Gremio” Sp. z o.o.

Dodaj komentarz