Rośnie optymizm wśród przedsiębiorców

Przedsiębiorcy spodziewają się ożywienia gospodarczego i dalszej poprawy koniunktury w kraju. Tak wynika z Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców opracowanego przez organizację Pracodawcy RP skupiającą 10 tysięcy firm. Jak podkreśla prezydent organizacji Andrzej Malinowski wyniki ankiety przeprowadzonej przed miesiącem pokazują, że polscy przedsiębiorcy widzą zielone światło dla prowadzenia biznesu. Dodał, że wiele sobie obiecują jeśli chodzi o politykę państwa, zwłaszcza związana z ministerstwem finansów. Jak powiedział odszedł Jacek Rostowski, który dał się we znaki polskim przedsiębiorcom, tłamsząc ich działania.

Największą poprawę sytuacji biznesowej firmy zasygnalizowały w sferze nowych zamówień. To może korzystnie wpłynąć na przyszły wzrost gospodarczy. Przedsiębiorcy z optymizmem patrzą też na poziom zatrudnienia. Przy zwiększonej liczbie zamówień potrzebni będą kolejni pracownicy – zwraca uwagę Łukasz Pawłowski członek organizacji Pracodawcy RP

Najwięcej optymizmu wykazują firmy średnie, które potrafią elastycznie reagować na sytuację rynkową. Gorsze nastroje panują wśród przedsiębiorców z małych firm. Jak podkreśla Iwona Sroka – przewodnicząca Platformy Finansowej i jednocześnie wiceprezydent organizacji Pracodawcy RP, mniejsi przedsiębiorcy nie mają wystarczających zasobów finansowych oraz możliwości korzystania ze specjalistycznych usług, między innymi prawnych

Przedsiębiorcy sygnalizowali też swoje obawy. Te z branży przetwórstwa spożywczego wskazują, że ich sytuacja może się pogorszyć w wyniku wprowadzenia podatku akcyzowego od napojów bezalkoholowych, co jest rozważane przez resort finansów. Firmy z branży budowlanej zwracają uwagę na zatory płatnicze. Z kolei przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu osób mówią o pogorszeniu płynności finansowej z uwagi na nasiloną walkę konkurencyjną. Także firmy zajmujące się transportem towarowym obsługujące kierunek wschodni obawiają się rosnących napięć politycznych.

Źródło:

Dodaj komentarz