Długi Polaków przekroczyły 40 miliardów złotych

Według 27. edycji Raportu InfoDług znów wzrosło zaległe zadłużenie Polaków – na koniec marca bieżącego roku osiągnęło ono poziom 40,46 mld złotych. Powiększyła się również liczba klientów podwyższonego ryzyka i średnie zadłużenie Polaków.

Z 27. edycji Raportu InfoDług wynika, że pomimo polepszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce sytuacja dłużników nie uległa poprawie. Liczba osób z zaległymi zobowiązaniami wzrosła do 2 338 833, a ich średni dług wynosi 17 300 złotych.

Łączna kwota zaległych zobowiązań Polaków jest rekordowa i przekroczyła 40,46 mld zł. Trend spadkowy z jakim mieliśmy do czynienia od dziewięciu miesięcy, związany ze średnim zadłużeniem Polaków, został przerwany. Na koniec marca przeciętny dłużnik w Polsce ma wyższe zobowiązanie o blisko 140 złotych w porównaniu z wynikami prezentowanymi na koniec minionego roku. W naszej ocenie wzrost liczby dłużników po I kwartale najprawdopodobniej jest tymczasowym zjawiskiem, na które złożyło się kilka czynników. Początek roku to okres składania zeznań podatkowych i w tym czasie robimy wszystko, aby spłacić zobowiązania względem państwa i ZUS. To również moment, w którym musimy zmierzyć się z kredytami pobranymi w okresie świątecznym – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu, BIG InfoMonitor S.A.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba dłużników wzrosła o 0,79 proc. osiągając tym samym swoją największą wartość od przeszło dwóch lat, czyli 2 338 833 osób. Należy jednak podkreślić, że dynamika zmian była mniejsza niż w poprzednim zestawieniu. Wyniosła wówczas 1,46 proc., czyli blisko dwukrotnie więcej. Zwiększyła się również łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka. Na koniec marca 2014 roku wyniosła ona 40,46 miliarda złotych osiągając najwyższy poziom w historii Raportów InfoDług.

Niższy poziom przyrostu dłużników jest pozytywnym sygnałem. Oznacza bowiem, że coraz więcej z nich spłaca swoje zobowiązania. Niestety wzrastająca kwota zaległego zadłużenia wskazuje, że osoby już wcześniej posiadające nie spłacone zobowiązania popadają w jeszcze większe kłopoty finansowe – dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Zadłużenie w podziale na regiony od wielu lat nie ulega istotnym zmianom. Najwyższy poziom zadłużenia niezmiennie odnotowuje się w województwie śląskim, a najmniejszy w województwie świętokrzyskim. Najwięcej niesolidnych płatników pochodzi z województwa zachodniopomorskiego, a najlepszymi wskaźnikami pod tym względem może pochwalić się województwo podkarpackie. Znajduje się tam dwa razy mniej dłużników niż w zachodniopomorskim.

Blisko półtora miliona dłużników ma długi nie przekraczające kwoty 5 tysięcy złotych jest to 64 proc. wszystkich zaległych płatności, w ciągu ostatnich trzech miesięcy grupa ta zwiększyła się o ponad 1 pkt. proc. Naszym zdaniem można założyć, że przy zwiększonym wysiłku i dyscyplinie finansowej uregulowanie przeterminowanego zadłużenia jest w zasięgu spłaty dla tych dłużników.

Dodaj komentarz