Skuteczna windykacja wymaga zaangażowania

Problemy finansowe przedsiębiorstw oraz duże zróżnicowanie charakteryzujące poszczególne branże sprawiają, że windykacja staje się procesem coraz bardziej złożonym i wymagającym coraz większego zaangażowania. Stosowanie uniwersalnych rozwiązań w takich przypadkach działa przede wszystkim na niekorzyść wierzyciela, znacznie wydłużając cały proces. Istotne jest indywidualne podejście do każdego zlecenia i zastosowanie takich narzędzi, które w konkretnych przypadkach pozwolą na sprawne odzyskanie należności.

Działania windykacyjne nie rozpoczynają się dopiero w momencie nawiązania kontaktu z dłużnikiem, bardzo ważne są czynności podjęte jeszcze przed pierwszym telefonem. Po otrzymaniu zlecenia, pracownicy firmy windykacyjnej powinni zweryfikować dane dotyczące długu oraz dłużnika – sprawdzić poprawność podanego adresu siedziby, numerów telefonów, nazwisk osób decyzyjnych oraz informacje o firmie dostępne w biurach informacji gospodarczej i na ogólnodostępnych giełdach długów itp. Dzięki temu można poznać sytuację dłużnika, jego dotychczasowe problemy z płatnościami oraz opinie, jakie krążą o nim w branży, w której działa. Takie wiadomości mogą zostać wykorzystane w późniejszym dochodzeniu należności dla wierzyciela. Dopiero zebranie i analiza powyższych informacji powinny determinować dalsze działania i pozwalać opracować strategię, która będzie najbardziej efektywna w danym przypadku.

Polubownie lub drogą sądową

Najczęściej stosowanym podziałem czynności windykacyjnych jest podział na windykację polubowną (polegającą na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem oraz monitorowaniu spłat zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) i windykację sądową (w przypadku, kiedy działania polubowne wobec dłużnika nie przyniosą rezultatów). Czynności podejmowane w ramach windykacji polubownej to przede wszystkim wysyłka powiadomień i wezwań do zapłaty, zarówno w formie tradycyjnych listów, jak i wiadomości e-mail, sms czy vms. Negocjacje z dłużnikiem oraz ustalenie harmonogramu spłat najczęściej odbywa się drogą telefoniczną bądź poprzez wizyty windykatorów w siedzibie firmy (tzw. windykacja terenowa). Istotną kwestią, charakteryzującą wymienione powyżej czynności, jest częstotliwość (intensywność) ich stosowania oraz styl prowadzenia komunikacji. W głównej mierze zależą one od podejścia dłużnika do kwestii zadłużenia oraz tego, czy wykazuje chęć współpracy z firmą windykacyjną i chce uregulować swoje zobowiązania. Wpływ na sposób prowadzenia windykacji ma również wysokość długu, wcześniejsze doświadczenia w postępowaniu przeciwko dłużnikowi, sytuacja panująca w danej branży itp. Jednoczesna współpraca z kancelarią prawną gwarantuje wierzycielowi najpełniejszą i najszerszą ochronę, gdy windykacja polubowna nie wystarcza – najlepszym rozwiązaniem dla wierzyciela jest dopilnowanie, by informacje oraz dokumenty uzyskane w windykacji polubownej trafiły w ręce prawnika.

Współpracują albo unikają…

W przypadku dłużnika, który ma świadomość swojego zadłużenia, wykazuje chęć współpracy i dokonuje spłat zgodnie z harmonogramem, komunikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest zbyt intensywna, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku dłużników, którzy unikają odpowiedzialności, kwestionują swoje zadłużenie i nie chcą go spłacać. Windykator stosuje wtedy zdecydowanie odmienną linię komunikacji. Kontakt z dłużnikiem jest realizowany znacznie częściej, a sama treść wiadomości i komunikatów jest bardziej stanowcza. Pracownik firmy windykacyjnej chce odpowiednio zmotywować dłużnika do zapłaty, poprzez przedstawienie możliwych sankcji i konsekwencji, jak np. umieszczenie wpisu o nierzetelnym kontrahencie w biurach informacji gospodarczej, publikacja zadłużenia na ogólnodostępnych giełdach długów, a nawet złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa. Należy przy tym zaznaczyć, że głównym celem windykatora nie jest utrudnianie życia dłużnikowi i prowokowanie konfliktów, a jedynie odzyskanie należności dla wierzyciela.

Efektywność dzięki zmianom

Czynności realizowane w ramach windykacji są nieustannie modyfikowane. Jest to związane z rozwojem narzędzi i systemów teleinformatycznych, większymi wymaganiami klientów oraz rosnącym doświadczeniem windykatorów. Pozwala to na udoskonalanie istniejących metody prowadzenia działań oraz opracowanie nowych, które umożliwią jeszcze efektywniejsze odzyskiwanie należności. Dobór odpowiedniej strategii oraz wykorzystanie właściwych narzędzi stanowi obecnie klucz do skutecznej windykacji.

Dodaj komentarz