Akcja mobilizacja

BIG InfoMonitor mobilizuje przedsiębiorców do aktywnego odzyskiwania należności!

W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz z uwagi na trudną sytuację finansową małych firm w Polsce, BIG InfoMonitor uruchamia kampanię pod hasłem „Akcja Mobilizacja”. Kampania skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mogą utracić płynność finansową w wyniku nieterminowych płatności od dużych podmiotów. Głównym jej celem jest zmobilizowanie do aktywnego odzyskiwania należności m.in. poprzez nieograniczony wpis dłużników do Rejestru Dłużników BIG. Jest to jedna z prostszych metod, dzięki której unika się nieprzyjemności związanych z odzyskiwaniem należności na drodze sądowej i egzekucji komorniczej.

BIG InfoMonitor regularnie analizuje w Raporcie BIG poziom i wpływ zjawiska nieterminowych płatności na prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety badania wykazują, że problem ten jest powszechny wśród przedsiębiorców i jest jednym z największych utrudnień w prowadzeniu biznesu. Podmioty z sektora MSP mają poważne kłopoty z odzyskiwaniem należnych im płatności od dużych firm, a dochodzenie swoich praw na drodze sądowej trwa długo i jest dla małych biznesów zbyt kosztowne.

Coraz więcej firm z sektora MŚP ma problemy z zatorami płatniczymi wynikającymi stąd, że więksi kontrahenci płacą im po terminie, a zdarza się też, że nie płacą w ogóle. Małe firmy często skarżą się, że przy współpracy z dużymi, mają trudność z wyegzekwowaniem zapłaty za wykonane usługi. Wynika to przede wszystkim z tego, że dużym firmom o odpowiednio większych obrotach często zdarza się pomijać faktury na „drobne” kwoty, które dla tych małych stanowią podstawę do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają zdecydowanie gorszą pozycję jeżeli chodzi o ściąganie płatności od dużych firm – jest to powszechna opinia wśród przedsiębiorców poparta wynikami badań. Jednym z najpowszechniejszych przejawów tej dysproporcji jest przesuwanie terminów płatności, czyli tak zwanego kredytu kupieckiego, co dla firm z sektora MSP może skutkować poważnymi problemami finansowymi, a w skrajnych przypadkach prowadzić do upadłości.

Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorcy mogą wiele zyskać wykorzystując rozwiązania ułatwiające odzyskiwanie należności. Jak pokazują statystyki, stosowanie narzędzi takich jak wpis do Rejestru Dłużników okazuje się bardzo skuteczne. W opinii naszych klientów samo wezwanie do zapłaty sprawia, że nawet 35 proc. firm znacznie szybciej odzyskuje swoje należności. Jest to bardzo ważna konkluzja dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Istotne jest także by mieli oni świadomość, że wpis do Rejestru Dłużników BIG nie jest napiętnowaniem a jedynie procedurą, która staje się standardem w biznesie – dodaje Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

W ramach akcji przedsiębiorcy, po zawarciu umowy, będą mogli wpisać bezpłatnie nieograniczoną liczbę dłużników do Rejestru Dłużników BIG, która jest najczęściej przeszukiwaną bazą na rynku. Dodatkowo otrzymają 50 proc. rabatu na dowolny abonament oraz darmową wysyłkę do dłużników powiadomień o wpisie do BIG. Akcja Mobilizacja potrwa do 30 maja

Dodaj komentarz