MSP ma sposób na dłużników

Choć gospodarka podnosi się z kolan i zatory płatnicze maleją, to nadal jest to jedna z największych barier w rozwoju polskich firm. Niemal osiem na dziesięć przedsiębiorstw ma problem z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów. Z pomocą tym przedsiębiorstwom rusza Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej z X już edycją kampanii społecznej Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów, w ramach której każdy przedsiębiorca może bezpłatnie wpisać dowolną liczbę swoich dłużników Krajowego Rejestru Długów, a tym samym skłonić ich do zapłaty zaległych faktur. Kampania zaczyna się 17 marca.

W poprzednich edycjach WWSD udział wzięło 45 201 firm, które umieściły w KRD aż 459 034 dłużników. To upublicznienie danych wielu zadłużonych przedsiębiorców skłoniło ich do spłaty zadłużenia. Oddanie długu jest bowiem równoznaczne ze zniknięciem z Krajowego Rejestru Długów.

– Z roku na rok akcja cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców, ale najważniejszy jest fakt, że dzięki niej małe firmy odzyskały aż 1,38 mld zł. Kampania skierowana jest przede wszystkim właśnie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, borykających się z problemem zaległych należności – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Przedsiębiorcom z tego sektora często brakowało środków na profesjonalną windykację. Teraz mają do wyboru coraz więcej narzędzi służących do odzyskiwania swoich pieniędzy.

– Firm z sektora MSP nie stać na utrzymanie działów windykacji, czy też opłacanie prawników – muszą szukać innych sposobów na skuteczne odzyskiwanie zaległych należności. Dla nich Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów to doskonała okazja do odzyskania pieniędzy. Windykacja przestała być też narzędziem drogim i niedostępnym dla mniejszych firm, ponieważ kosztami z transakcji zawartych po 27 kwietnia 2013 obciążony zostaje dłużnik. Przedsiębiorcy mogą więc skorzystać nie tylko z darmowego dopisania dłużnika do bazy danych KRD w ramach WWSD, ale także z usługi Wezwanie do zapłaty PLUS, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania swoich pieniędzy – dodaje Łącki.

Zatory płatnicze są barometrem stanu gospodarki, która od jakiegoś czasu ma się znacznie lepiej. Z badania Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że problem zatorów płatniczych zmniejsza się, ale wciąż tylko co piąty przedsiębiorca z sektora MSP nie ma problemów z odzyskiwaniem należności od swoich kontrahentów. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które dominują w całkowitej liczbie firm, mają znaczący wpływ na tworzenie polskiego PKB. W przypadku tych firm nawet niewielka kwota zaległości może stanowić ogromną barierę w prowadzeniu działalności i w utrzymaniu płynności finansowej.

– Przedsiębiorcy wierzą, że w najbliższym czasie będzie lepiej, więc nie kumulują pieniędzy na czarną godzinę i nie odkładają terminu zapłaty za faktury w obawie przed kryzysem. Zwłaszcza, że dzięki ożywieniu gospodarczemu więcej zarabiają. Mają też więcej funduszy na inwestycje i na wynagrodzenia dla pracowników. Wierzycielom będzie więc łatwiej odzyskać swoje pieniądze, ale muszą podjąć stanowcze kroki z tym kierunku – radzi Łącki.

Celem Wielkiego Wiosennego Sprzątania Długów jest udostępnienie przedsiębiorcom gotowego narzędzia do odzyskiwania zaległych należności, a także ostrzeżenie innych przed podjęciem współpracy z nierzetelnymi kontrahentami. Wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów znacznie zwiększa prawdopodobieństwo oddania niezapłaconych należności. Ze zgromadzonych tu danych informacje czerpią m.in. banki i firmy leasingowe, a także przedsiębiorcy z sektora MSP ze wszystkich branż. Przedsiębiorstwo, które widnieje na liście zadłużonych, napotka na szereg trudności przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań finansowych (np. kredytów, pożyczek), straci także wiarygodność w oczach innych kontrahentów.

Z dobrodziejstw WWSD będą mogły skorzystać firmy, które zgłoszą się do Krajowego Rejestru Długów do końca marca

Źródło:

Dodaj komentarz