Bezpieczny biznes z biurem informacji gospodarczej

Ryzyka w biznesie nie da się uniknąć, ale można je zminimalizować i ograniczać. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy mamy wystarczającą wiedzę o swoich partnerach biznesowych, potrafimy ocenić ich kondycję finansową, wiarygodność i wypłacalność. Wszechstronne i aktualne informacje o partnerach, klientach czy konkurentach to jeden z warunków bezpieczeństwa i powodzenia w biznesie, a powodzenie to warunkują biura informacji gospodarczej.

Biura informacji gospodarczej odgrywają dziś kluczową rolę w ograniczaniu ryzyka. Standardem w biznesie staje się też współpraca z tymi instytucjami. Mimo że w dalszym ciągu barierą w nawiązaniu współpracy z BIG-iem jest nieznajomość oferty oraz w przypadku 53 proc. badanych brak wiedzy o tym, w jaki sposób taka współpraca się odbywa, to jednak wzrasta liczba firm, dla których ta procedura staje się już normą – wynika z badań przeprowadzonych przez Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor.

Ochrona przed niewiarygodnymi partnerami

BIG-i potocznie nazywane rejestrami długów, działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, przyjmują i przechowują dane o dłużnikach. Ten otwarty charakter rejestrów i fakt, że zgłoszenie do nich to skuteczna mobilizacja dłużnika do wywiązania się ze swoich zobowiązań sprawiają, że trafia do nich coraz większy odsetek nierzetelnych kontrahentów. Dzięki temu, informacje gromadzone w systemie wymiany informacji gospodarczej chronią przedsiębiorców przed zawarciem umów z niewiarygodnymi partnerami.

Coraz częściej sprawdzamy

Z przeprowadzonych badań i analiz BIG InfoMonitor wspólnie z TNS Polska wynika, że z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorców, którzy sprawdzają swoich klientów w rejestrach dłużników i coraz więcej firm jest przekonanych, że należy to robić. W 2011 r. 17 proc. firm, zaś w 2012 r. już 24 proc. skorzystało z narzędzi, które udostępniają BIG-i i zweryfikowało wiarygodność finansową swoich klientów w Rejestrze Dłużników BIG.

Nie płacisz – możesz mieć problemy

Znalezienie się w bazie BIG oznacza dla niesolidnego płatnika spore problemy z uzyskaniem kredytu, wzięciem leasingu, kupnem internetu lub telefonu na abonament, a także nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych. Wynika to z faktu, że Rejestr Dłużników BIG codziennie sprawdzają przedstawiciele wszystkich branż.

Z Rejestru BIG średnio co 4 sekundy w Polskę wychodzi raport o zadłużeniu, a wiedzę o nierzetelnych płatnikach czerpią z niego firmy i banki. Jeżeli po pobraniu raportu okaże się, że nasz kontrahent nie spłaca swoich zobowiązań, warto rozejrzeć się za bardziej wiarygodnym partnerem biznesowym. Oczywiście może się zdarzyć, że nie zabezpieczyliśmy się odpowiednio i nie sprawdziliśmy w porę naszego kontrahenta, warto wtedy skorzystać z miękkiej windykacji. Może okazać się, że właśnie w ten sposób unikniemy nieprzyjemności związanych z odzyskiwaniem należności na drodze sądowej, bądź poprzez egzekucje komorniczą.

Co może zaoferować BIG?

Stale aktualizowany dostęp do szerokiej bazy unikalnych informacji gospodarczych oraz wsparcie procesów windykacyjnych. Oferuje skuteczne narzędzia miękkiej windykacji do odzyskiwania należności. Potwierdza wiarygodność finansową klientów i kontrahentów. Mogą z nich korzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy i instytucje – zarówno sprawdzać kontrahentów, jak i przekazywać informacje. Dostęp do oferty BIG mają również samorządy. Mogą one przekazywać dane o dłużnikach do biur informacji gospodarczej w ramach wariantu „Dłużnik Alimentacyjny”, który dedykowany jest wyłącznie gminom oraz w ramach „Programu Ochrony Finansów Samorządów”, który zakłada kompleksową współpracę z gminą lub miastem poprzez udostępnianie informacji nie tylko o dłużniku alimentacyjnym, lecz docelowo o wszystkich, którzy zalegają z płatnościami wobec gminy. Przedsiębiorcy, którzy posiadają umowę z BIG-iem, mają możliwość skorzystania ze wszystkich dostępnych działań i usług, które pomogą ograniczyć ryzyko biznesowe, sprawdzić potencjalnego kontrahenta czy też dzięki narzędziom miękkiej windykacji odzyskać długi. Mogą też potwierdzić swoją wiarygodność finansową i tym samym uzyskać przewagę względem konkurencji. Klientom indywidualnym zaś oferuje sprawdzanie potencjalnego kontrahenta.

Miękka windykacja

Oferowana i stosowana przez Biura informacji gospodarczej miękka windykacja jest skutecznym, szybkim i mało stresującym, sposobem odzyskiwania zaległych płatności. Metoda ta szczególnie sprawdza się w sytuacjach, gdy przyczyną powstania zaległości są brak dyscypliny płatniczej, brak efektywnych metod egzekwowania zadłużenia. Można śmiało powiedzieć, że od kilku lat miękka windykacja staje się profesjonalnym instrumentem finansowym, po który coraz częściej sięgają różnego rodzaju instytucje państwowe oraz właściciele przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.

Co można zyskać?

Przede wszystkim ochronę przed utratą płynności finansowej i bezpieczeństwo w biznesie. Posiadanie opinii firmy wiarygodnej finansowo daje znaczącą przewagę nad podmiotami, które opóźniają się w spłacie swoich zobowiązań. Opinia taka jest istotna również dla spółek, które świadczą usługi dla konsumentów – status firmy wiarygodnej finansowo kreuje jej pozytywny wizerunek w oczach klienta. Przedsiębiorcy, którzy płacą w terminie, są dzięki temu wyróżnieni, a informacje na ten temat mogą wykorzystać w kontaktach biznesowych i dla budowania pozytywnego wizerunku. To szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku, dająca silną przewagę konkurencyjną. Należy też pamiętać, że przedsiębiorcy przekazują również pozytywne informacje gospodarcze do Rejestru Dłużników BIG o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań, aby promować i potwierdzać wiarygodność finansową.