“Dzięki wykazanej kreatywności … sprawy niemożliwe do załatwienia, zostały skutecznie doprowadzone do końca. Należności od klienta, które były nie do odzyskania przez inne firmy windykacyjne, zostaly przez w/w zaspokojone w całości”