USŁUGA PREWENCYJNA to rozwiązanie pakietowe dla firm, które poważnie oraz długofalowo myślą o zapewnieniu płynności finansowej swojej firmy. W ramach stałej opłaty miesięcznej oferujemy poniższe usługi:

WYSYŁANIE MONITÓW jest usługą polegającą na permanentnym przypominaniu Państwa dłużnikowi o spłacie zaległej należności. Monit posiada szatę graficzną naszej firmy oraz precyzyjnie informuje jakie konsekwencje prawne grożą dłużnikowi w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania.

PIECZEĆ PREWENCYJNA, którą możecie Państwo sygnować swoje faktury sprzedażowe. Pieczęć prewencyjna zawiera precyzyjną informację, iż nad spłatą Państwa należności czuwa wyspecjalizowana firma windykacyjna. Udostępniamy pieczęcie w dowolnym języku!

SPRAWDZANIE W BIG daje możliwość błyskawicznego sprawdzenia, czy Twój potencjalny lub obecny kontrahent nie ma długów wpisanych do Biura Informacji Gospodarczej. Współpracujemy z dwoma największymi Biurami Informacji Gospodarczej tj. KRD oraz Info Monitor.

MONITOROWANIE W BIG daje możliwość ciągłego monitorowania, czy Twój potencjalny lub obecny kontrahent nie został wpisany do Biura Informacji Gospodarczej. Współpracujemy z dwoma największymi Biurami Informacji Gospodarczej tj. KRD oraz Info Monitor.

OBSŁUGA PRAWNA w ramach umowy prewencyjnej umożliwia korzystanie z porad naszych radców prawnych i prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym, windykacji oraz prewencji. Pozwala ona na analizę zawieranych umów, porozumień, stosowanych procedur itd.