Kładziemy duży nacisk na pracę operacyjną w terenie – nasi wyszkoleni windykatorzy znają osobiście każdego dłużnika i powody braku zapłaty. Poprzez negocjacje i użytą w nich dużą siłą perswazji, posiadają wysoką skuteczność egzekucji zobowiązań na tym etapie. Z autopsji wiemy, że nawet najlepiej wykonane działania „zza biurka” nie pozwolą uzyskać takich efektów jak praca operacyjna w terenie. Pozwala ona na uzyskanie precyzyjnych wiadomości o dłużniku, powodach braku płatności, możliwościach realnej spłaty jak również motywuje zdecydowanie lepiej dłużnika niż sama korespondencja.