“Podstwą współpracy jest rzetelność i fachowość, połaczona z osobistym zaangażowaniem we współpracę”