Poprawa przepływów finansowych naszych Klientów i zwiększenie płynności finansowej ich przedsiębiorstw. Dane wykazane w rachunku przepływów pieniężnych są coraz częściej wykorzystywane ze względu na dużą użyteczność. Rachunek przepływów nie zawiera pozycji niepieniężnych i dlatego ukazuje płynność finansową firmy. Przedsiębiorstwo może przedstawiać zysk netto w wysokich kwotach, natomiast przepływy pieniężne mogą się gwałtownie zmniejszać, a sytuacja finansowa firmy może się znacznie pogorszyć.