“Wykonuja swoje obowiązki z należytą starannością, dokładnością i na wysokim profesjonalnym poziomie”