“Zlecenia realizowane są dynamicznie i skutecznie, co świadczy o dużych umiejętnościach organizacyjnych oraz dobrym przygotowaniu merytorycznym pracowników”