“Skuteczne sygnalizowanie naszym klienton, że ich ewentualna nierzetelnośc finansowa wobec naszej firmy dochodzona będzie przy pomocy fachowców … poprawiło naszą płynnośc finansową”