Działając na podstawie “Umowy przelewu wierzytelności” występujemy przed dłużnikiem, urzędami, sądami i kancelariami komorniczymi w swoim imieniu. Ma to psychologicznie bardzo skuteczny wpływ na negocjacje z dłużnikiem. Wszystkie koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego pozostają po naszej stronie – Wierzyciel nie angażuje czasu ani pieniędzy na odzyskiwanie należności. Po wyegzekwowaniu należności dokonujemy przelewu środków na rachunek bankowy Wierzyciela – pomniejszonych tylko o nasze wynagrodzenie.