Sandra Kempińska

• Doradca Klienta Biznesowego
• Kierownik Strefy Północno-Wschodniej