Pomoc

Najczęściej zadawane pytania

e-Recovery to platforma windykacyjna, która pozwala na odzyskiwanie należności od kontrahentów. Jest to innowacyjne rozwiązanie informatyczne, dzięki któremu przedsiębiorcy odzyskują należności, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów obsługi firmy windykacyjnej. Platforma dostarcza gotowy scenariusz do samodzielnego i zautomatyzowanego przeprowadzenia postępowania windykacyjnego.
Portal obsługuje wierzytelności zarówno od osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych. Dochodzenie wierzytelności wynikłych z tytułu transakcji handlowych jest bezpłatne.
Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Po tym terminie można zlecić windykację ale należy mieć świadomość, że dłużnik może złożyć skuteczny sprzeciw co do zapłaty.
Tak. Działania e-Recovery są zgodne z prawem. Współczesna windykacja to dochodzenie wierzytelności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Wbrew niektórym opiniom windykacja jest w pełni legalna i dopuszcza wszelkie działania niełamiące obowiązującego stanu prawnego.
Nie ma minimalnej kwoty od której, należy prowadzić windykację. Każde zobowiązanie, nawet to minimalne, podlega uregulowaniu. Dlatego też można zlecić windykację każdej kwoty.
Działania windykacyjne możemy rozpocząć już przed upływem terminu płatności faktury. Przed okresem jej wymagalności system wysyła informację i przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności. Tak więc dodać zobowiązanie do systemu możesz w każdym momencie po wystawieniu faktury, przed i po dacie jej wymagalności.
Portal e-Recovery to darmowa platforma windykacyjna w zakresie obsługi transakcji handlowych. Inne zobowiązania dochodzone są odpłatnie.
Windykacja to proces złożony, a jej skuteczność zależy od wielu czynników a przede wszystkim od sytuacji ekonomicznej w jakiej znajduje się dłużnik i posiadanej dokumentacji. Podanie wiążącego terminu nie jest możliwe.
Platforma nie obsługuje wierzytelności które zostały wcześniej skierowane na etap postępowania sądowego. Dochodzenie takiej wierzytelności możesz zlecić bezpośrednio naszej firmie poprzez zakładkę KONTAKT.
Przy transakcjach w obrocie gospodarczym, na podstawie Art.10.1 Ustawy z dnia 8 marca 2013. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kosztami działania platformy obciążany jest dłużnik. Wynoszą one równowartość 40 EUR od każdej wymaganej należności (np. faktury). Podczas dodawania wierzytelności system przeprowadzi krótką ankietę, pozwalającą na kwalifikację Twojej wierzytelności do obsługi na koszt dłużnika – dla Ciebie będzie ona bezpłatna. Dłużnik dokona zapłaty tej kwoty na Twój rachunek bankowy, a Ty przekażesz tę kwotę nam.
Przede wszystkim są to dokumenty potwierdzające istnienie należności, w tym jej wysokość, zasadność i podstawę (np. faktury, oświadczenia, porozumienia lub ugody, kontrakty/umowy cywilnoprawne i inne dokumenty). W zależności z jakiego tytułu wierzyciel dochodzi swoich należności.
W celu dodania dłużnika do windykacji należy się zarejestrować, eksportować faktury do systemu lub wprowadzić je ręcznie oraz wybrać odpowiedni scenariusz działania.
To utworzony zgodnie z prawem rejestr informacji gospodarczych, który umożliwia sprzedaż wierzytelności. Wystawiając wierzytelność na giełdzie zwiększasz swoje szansę na zbycie wierzytelności w drodze przelewu wierzytelności.
Tak. Współpraca z innymi firmami windykacyjnymi nie koliduje z działaniem naszej platformy. Warunkiem dochodzenia roszczenia jest posiadanie do niego pełni praw.
Nie ma ograniczonej ilości zlecanych spraw. System pozwala na import dokumentów z pliku Excel a nawet bezpośrednio z popularnych systemów księgowych.
Jeżeli nie chcesz samodzielnie zajmować się windykacją, możesz zlecić prowadzenie sprawy bezpośrednio firmie. W tym celu prosimy o kontakt z doradca klienta w celu podpisania stosownej umowy.