Akcja mobilizacja

BIG InfoMonitor mobilizuje przedsiębiorców do aktywnego odzyskiwania należności! W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz z uwagi na trudną sytuację finansową małych firm w Polsce, BIG InfoMonitor uruchamia kampanię pod hasłem „Akcja Mobilizacja”. Kampania skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mogą utracić płynność finansową Więcej

Działać na własną rękę czy z pomocą profesjonalistów?

Sytuacja gospodarcza przyczynia się do tego, że profesjonalna windykacja należności staje się koniecznością. Spadające kapitały własne przedsiębiorstw, opóźnienia płatności spowodowane brakiem płynności finansowej występują na porządku dziennym. Niezapłacone rachunki powodują dodatkowe nakłady pracy, problemy z płynnością finansową lub zupełną stratę należnych pieniędzy. Więcej