Skuteczna windykacja wymaga zaangażowania

Problemy finansowe przedsiębiorstw oraz duże zróżnicowanie charakteryzujące poszczególne branże sprawiają, że windykacja staje się procesem coraz bardziej złożonym i wymagającym coraz większego zaangażowania. Stosowanie uniwersalnych rozwiązań w takich przypadkach działa przede wszystkim na niekorzyść wierzyciela, znacznie wydłużając cały proces. Istotne jest indywidualne Więcej