Skuteczna windykacja wymaga zaangażowania

Problemy finansowe przedsiębiorstw oraz duże zróżnicowanie charakteryzujące poszczególne branże sprawiają, że windykacja staje się procesem coraz bardziej złożonym i wymagającym coraz większego zaangażowania. Stosowanie uniwersalnych rozwiązań w takich przypadkach działa przede wszystkim na niekorzyść wierzyciela, znacznie wydłużając cały proces. Istotne jest indywidualne Więcej

Akcja mobilizacja

BIG InfoMonitor mobilizuje przedsiębiorców do aktywnego odzyskiwania należności! W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz z uwagi na trudną sytuację finansową małych firm w Polsce, BIG InfoMonitor uruchamia kampanię pod hasłem „Akcja Mobilizacja”. Kampania skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mogą utracić płynność finansową Więcej